• doplatok do výšky 20 % ceny bytu a parkovacieho miesta vrátane DPH po uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • doplatok kúpnej ceny vo výške 80 % vrátane DPH po kolaudácii projektu a podpise Kúpnej zmluvy.

V prípade financovania bytu pomocou úveru ponúkame profesionálnu pomoc s vybavením Vašej hypotéky a zvýhodnené podmienky úveru.