Podľa Vami zvoleného spôsobu financovania Vám obchodník pripraví návrh Zmluvy so štandardným platobným kalendárom. Zmluva obsahuje tieto prílohy: návrh textu Kúpnej zmluvy, popis stavby a štandardné vybavenie jednotky, pôdorys bytu a situačný nákres umiestnenia pivnice a parkovacích miest.