Rezervačná zmluva slúži na rezerváciu jednotky za účelom uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Rezervačný poplatok vo výške 6 000 € vrátane DPH je splatný do 5 dní odo dňa podpisu Rezervačnej zmluvy.