V prípade, že svoj záujem o kúpu bytu potvrdíte, náš obchodník Vám zhotoví návrh príslušnej zmluvy podľa nižšie uvedeného postupu a dohodne sa s Vami na termíne uzatvorenia.