POSTUP KÚPY

Vyberte si bytovú jednotku z ponuky našej spoločnosti, ktorá zodpovedá Vašim predstavám a dohodnite si stretnutie s jedným z našich obchodníkov. Kontaktovať nás môžete emailom alebo telefonicky, prípadne vyplnením formulára konkrétneho bytu.

Naši obchodníci Vám na osobnom stretnutí odpovedia na všetky Vaše otázky a detailne Vás oboznámia s projektom, konkrétnym bytom, štandardným vybavením a zmluvnými podmienkami.

Po osobnom stretnutí Vám môžeme byt nezáväzne predrezervovať na 5 dní.

V prípade, že svoj záujem o kúpu bytu potvrdíte, náš obchodník Vám zhotoví návrh príslušnej zmluvy podľa nižšie uvedeného postupu a dohodne sa s Vami na termíne uzatvorenia.

Rezervačná zmluva slúži na rezerváciu jednotky za účelom uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Rezervačný poplatok vo výške 6 000 € vrátane DPH je splatný do 5 dní odo dňa podpisu Rezervačnej zmluvy.

Podľa Vami zvoleného spôsobu financovania Vám obchodník pripraví návrh Zmluvy so štandardným platobným kalendárom. Zmluva obsahuje tieto prílohy: návrh textu Kúpnej zmluvy, popis stavby a štandardné vybavenie jednotky, pôdorys bytu a situačný nákres umiestnenia pivnice a parkovacích miest.

  • doplatok do výšky 20 % ceny bytu a parkovacieho miesta vrátane DPH po uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • doplatok kúpnej ceny vo výške 80 % vrátane DPH po kolaudácii projektu a podpise Kúpnej zmluvy.

V prípade financovania bytu pomocou úveru ponúkame profesionálnu pomoc s vybavením Vašej hypotéky a zvýhodnené podmienky úveru.

 

Po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Vás bude kontaktovať pracovník klientských zmien, ktorý Vám predstaví široký výber zo štandardného vybavenia bytov. Z ponuky štandardného vybavenia je možné vyberať dlažby, obklady, dvere, podlahy, sanitárnu keramiku a pod., prípadne je možné vyberať si z ponuky nadštandardného vybavenia u našich zmluvných dodávateľov.

V dobe dokončenia výstavby (obvykle pred kolaudáciou objektu) a pred podpisom Kúpnej zmluvy Vás vyzveme k obhliadke bytu za účelom zistenia a súpisu eventuálnych chýb a nedorobkov. Behom obhliadky budete mať možnosť si dôkladne skontrolovať Váš byt a kvalitu všetkých vykonaných prác. Prípadné chyby a nedorobky budú do doby predania bytu odstránené. V dobe dokončenia výstavby dôjde zároveň aj k jej kolaudácii a prideleniu popisného čísla. Po získaní týchto dokumentov môžeme následne podpísať Kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva – návrh textu Kúpnej zmluvy bude pripravený v dostatočnom predstihu a bude zodpovedať Vami zvolenému spôsobu doplatku kúpnej ceny bytu. Kúpnu zmluvu budeme podpisovať vo vopred dohodnutom termíne v sídle našej spoločnosti. Spolu s Kúpnou zmluvou potvrdíme Návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností.

Vo vopred dohodnutom termíne Vám odovzdáme Váš nový byt. Pri preberaní si opäť dôkladne skontrolujte kvalitu všetkých vykonaných prác a o prebratí jednotky bude spísaný preberací protokol. Prípadné drobné chyby a nedorobky zistené pri preberaní uvedieme do protokolu vrátane termínu ich odstránenia.

Pokiaľ i po prebratí bytu nájdete nejaký nedostatok, odstránime Vám ho, samozrejme, v rámci záručnej lehoty.